Milieu

Klimaatneutrale Produktie
Wij bieden u (tegen meerprijs) de mogelijkheid om klimaatneutraal te produceren. Hiermee compenseert u middels erkende klimaatbeschermings-projecten de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen die tijdens het produktieproces ontstaan. Het ClimatePartner-label met gekoppeld ID-nummer dat u aan het colofon toe kunt voegen, geeft volledige informatie over het project. www.climatepartner.com

FSC
Vanzelfsprekend bieden wij u de mogelijkheid om uw produkten FSC te laten certificeren. FSC (Forest Stewardship Council), is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.
www.fsc.org